ข่าวกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโรงเรียนมาตรฐานมัธยมศึกษา โรงเรียนวังโป่งศึกษา (18 ธ.ค.2562) ( อ่าน 25 ครั้ง )

กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 (12-13 ธ.ค.2562) ( อ่าน 34 ครั้ง )

เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของอำเภอวังโป่ง ( 5 ธ.ค.2562) ( อ่าน 141 ครั้ง )

บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 สนามสอบ ร.ร.วังโป่งศึกษา (29 พ.ย.2562) ( อ่าน 47 ครั้ง )

กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2562 (27 พ.ย.2562) ( อ่าน 62 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( 20 พ.ย.2562) ( อ่าน 50 ครั้ง )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียน ( 14 พ.ย.2562) ( อ่าน 71 ครั้ง )

การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ในคาราวานสร้างสุข (8 ต.ค.2562) ( อ่าน 78 ครั้ง )

โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพการเป็นแกนนำ GenZ (7 ต.ค.2562) ( อ่าน 76 ครั้ง )

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนวังโป่งศึกษา (6 ก.ย.2562) ( อ่าน 79 ครั้ง )

ค่ายคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด (19-20 ก.ย.2562) ( อ่าน 30 ครั้ง )

ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และนวัตกรรมดาวกระจายไร้ควัน โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( 20 ส.ค. 2562) ( อ่าน 171 ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการหยุดนักสูบหน้าใหม่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( 15 ส.ค.2562) ( อ่าน 131 ครั้ง )

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (9 ส.ค.2562) ( อ่าน 135 ครั้ง )

กิจกรรมตลาดนัดอาเซียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปี 2562 ( 9 ส.ค. 2562) ( อ่าน 166 ครั้ง )

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำ อย.น้อย ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ( 6 ส.ค. 2562) ( อ่าน 271 ครั้ง )

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 (6 ส.ค. 2562) ( อ่าน 222 ครั้ง )

ค่ายเสริมสร้างทักษะอาสาสมัครในการทำงานด้านสังคมในกลุ่มประเทศอาเซียน ( อ่าน 119 ครั้ง )

กิจกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (25 ก.ค. 2562) ( อ่าน 279 ครั้ง )

ติว GAT ความถนัดทั่วไป (ภาษาไทย) กับ ครูเด่น ชนพัฒน์ ปลิ้มบุญ วิทยากรมืออาชีพ (24ก.ค.2562) ( อ่าน 133 ครั้ง )

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 (23 ก.ค.2562) ( อ่าน 238 ครั้ง )

กิจกรรม stem ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลยังไงก็ไม่กลัว (22 ก.ค.2562) ( อ่าน 193 ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน (19 ก.ค.2562) ( อ่าน 128 ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (17 ก.ค. 2562) ( อ่าน 207 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้