ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (10-11 มิ.ย.2563)

2020-11-17 20:24:12 ( อ่าน 249 ครั้ง )กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image