ข่าวประชาสัมพันธ์
1 พ.ย. 2562 : รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 11 ครั้ง )

1 พ.ย. 2562 : รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 12 ครั้ง )

27 ก.ย. 2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (2-4 ต.ค.2562) ( อ่าน 320 ครั้ง )

12 ก.ย. 2562 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ( อ่าน 199 ครั้ง )

14 ส.ค. 2562 : กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการหยุดนักสูบหน้าใหม่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 334 ครั้ง )

8 ส.ค. 2562 : รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง และ รางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 239 ครั้ง )

31 ก.ค. 2562 : รายชื่อนักกีฬา ว.ศ. ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ( อ่าน 219 ครั้ง )

30 ก.ค. 2562 : แข่งขันตอบปัญหาตอบปัญหาในสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2562 ( อ่าน 139 ครั้ง )

29 ก.ค. 2562 : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกบรรจุรอบที่ 9 วังโป่งศึกษา ได้ตำแหน่ง ครูจีน 1 อัตรา ( อ่าน 77 ครั้ง )

26 ก.ค. 2562 : การนิเทศการเรียนการสอน เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 84 ครั้ง )

25 ก.ค. 2562 : โครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 176 ครั้ง )

23 ก.ค. 2562 : การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ( อ่าน 125 ครั้ง )

22 ก.ค. 2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (24-26 ก.ค.2562) ( อ่าน 80 ครั้ง )

22 ก.ค. 2562 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ของชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6 (บางห้อง) เนื่องจากมีการโยกย้ายของครู ( อ่าน 57 ครั้ง )

19 ก.ค. 2562 : ผลแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 92 ครั้ง )

8 ก.ค. 2562 : กำหนดการ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 (13-15 ก.ค.2562) ( อ่าน 111 ครั้ง )

7 ก.ค. 2562 : โครงสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม และ คณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นที่ 17 คณะกรรมการบริหารทีมสำรอง ปี 2562-2563 ( อ่าน 107 ครั้ง )

2 ก.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม ทั้ง 20 ทีม การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน ( อ่าน 182 ครั้ง )

27 มิ.ย. 2562 : ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 190 ครั้ง )

24 มิ.ย. 2562 : สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย(ม.4-6) คนใด ที่สนใจยื่นกู้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 107 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน


ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้