ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มิ.ย. 2563 : กลุ่มโรงเรียนวังโป่งศึกษา ผ่าน Line Application ช่องทางประชาสัมพันธ์ ( อ่าน 8 ครั้ง )

1 มิ.ย. 2563 : ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2562 ใน สพม.40 ( อ่าน 13 ครั้ง )

25 พ.ค. 2563 : ระบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยระบบออนไลน์ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 15 ครั้ง )

25 พ.ค. 2563 : ตารางเรียน ด้วยระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน 47 ครั้ง )

14 พ.ค. 2563 : ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน 324 ครั้ง )

10 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ ผ่าน Google Classroom ในโทรศัพท์ สำหรับนักเรียน ( อ่าน 84 ครั้ง )

10 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการติดตั้ง Application Google Classroom สำหรับโทรศัพท์ และการรับเข้าร่วมห้องเรียน ( อ่าน 39 ครั้ง )

3 พ.ค. 2563 : วิธีการเข้าร่วมการประชุม ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ด้วยโทรศัพท์มือถือ ( อ่าน 55 ครั้ง )

3 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการสมัครสมาชิก zoom.us เพื่อใช้ในการประชุมแบบไ่ม่ตัด 40นาที โดยใช้ email โรงเรียน ( อ่าน 70 ครั้ง )

3 พ.ค. 2563 : ขั้นตอนการเข้าใช้ Email โรงเรียน @wpspb.ac.th สำหรับนักเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 74 ครั้ง )

26 มี.ค. 2563 : ตรวจสอบผลการสอบคะแนน O-NET ม.3, ม.6 รายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 56 ครั้ง )

23 มี.ค. 2563 : ประกาศ รายชื่อการจบการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 399 ครั้ง )

21 มี.ค. 2563 : ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนทั้งหมด ม.1 ม.4 และผู้มีความประสงค์ย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ( อ่าน 2012 ครั้ง )

20 มี.ค. 2563 : ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ม.4 และรับย้าย ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ ( อ่าน 350 ครั้ง )

19 มี.ค. 2563 : ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เม.ย.63) ( อ่าน 41 ครั้ง )

13 มี.ค. 2563 : กำหนดการประกาศผลการเรียน การแก้ O ร มผ และการอนุมัติจบ ( อ่าน 77 ครั้ง )

2 มี.ค. 2563 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 61 ครั้ง )

7 ก.พ. 2563 : เปิดรั้วโรงเรียน เปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 162 ครั้ง )

4 ก.พ. 2563 : รายชื่อนักเรียนที่สอบติดเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 942 ครั้ง )

3 ก.พ. 2563 : รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 354 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้