ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ม.ค. 2563 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 11 ครั้ง )

27 ธ.ค. 2562 : Merry Christmas and Happy new year 2020 ( อ่าน 192 ครั้ง )

18 ธ.ค. 2562 : กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมชั่วคราว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ( อ่าน 216 ครั้ง )

7 ธ.ค. 2562 : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) ( อ่าน 50 ครั้ง )

19 พ.ย. 2562 : ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ( อ่าน 108 ครั้ง )

19 พ.ย. 2562 : รายชื่อนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2562 ( อ่าน 439 ครั้ง )

19 พ.ย. 2562 : กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 106 ครั้ง )

18 พ.ย. 2562 : ตารางการแข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ( อ่าน 527 ครั้ง )

1 พ.ย. 2562 : รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 53 ครั้ง )

1 พ.ย. 2562 : รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 60 ครั้ง )

27 ก.ย. 2562 : ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (2-4 ต.ค.2562) ( อ่าน 444 ครั้ง )

12 ก.ย. 2562 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) ( อ่าน 413 ครั้ง )

14 ส.ค. 2562 : กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการหยุดนักสูบหน้าใหม่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 587 ครั้ง )

8 ส.ค. 2562 : รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง และ รางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 317 ครั้ง )

31 ก.ค. 2562 : รายชื่อนักกีฬา ว.ศ. ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ( อ่าน 305 ครั้ง )

30 ก.ค. 2562 : แข่งขันตอบปัญหาตอบปัญหาในสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2562 ( อ่าน 253 ครั้ง )

29 ก.ค. 2562 : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกบรรจุรอบที่ 9 วังโป่งศึกษา ได้ตำแหน่ง ครูจีน 1 อัตรา ( อ่าน 108 ครั้ง )

26 ก.ค. 2562 : การนิเทศการเรียนการสอน เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 181 ครั้ง )

25 ก.ค. 2562 : โครงการเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 219 ครั้ง )

23 ก.ค. 2562 : การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ( อ่าน 200 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียนแหล่งเรียนรู้