ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ก.ค. 2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (24-26 ก.ค.2562) ( อ่าน 4 ครั้ง )

22 ก.ค. 2562 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ของชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6 (บางห้อง) เนื่องจากมีการโยกย้ายของครู ( อ่าน 5 ครั้ง )

19 ก.ค. 2562 : ผลแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 11 ครั้ง )

8 ก.ค. 2562 : กำหนดการ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 (13-15 ก.ค.2562) ( อ่าน 41 ครั้ง )

7 ก.ค. 2562 : โครงสร้างคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม และ คณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นที่ 17 คณะกรรมการบริหารทีมสำรอง ปี 2562-2563 ( อ่าน 15 ครั้ง )

2 ก.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม ทั้ง 20 ทีม การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน ( อ่าน 54 ครั้ง )

27 มิ.ย. 2562 : ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 51 ครั้ง )

24 มิ.ย. 2562 : สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย(ม.4-6) คนใด ที่สนใจยื่นกู้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 41 ครั้ง )

19 มิ.ย. 2562 : รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 156 ครั้ง )

19 มิ.ย. 2562 : บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 41 ครั้ง )

17 มิ.ย. 2562 : ขอเชิญนักเรียนที่สนใจร่วมสมัครเข้าการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5 ระดับสถานศึกษา ( อ่าน 50 ครั้ง )

26 พ.ค. 2562 : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 88 ครั้ง )

26 พ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 51 ครั้ง )

25 พ.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล ( อ่าน 50 ครั้ง )

16 พ.ค. 2562 : การสรรหาบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล (เงินรายได้สถานศึกษา) โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 64 ครั้ง )

29 เม.ย. 2562 : การจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 209 ครั้ง )

18 เม.ย. 2562 : การจัดชั้นเรียน(มีเลขประจำตัวนักเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 154 ครั้ง )

3 เม.ย. 2562 : คะแนนผลสอบที่ใช้ในการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 178 ครั้ง )

1 เม.ย. 2562 : รายชื่อผู้สม้ครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 112 ครั้ง )

22 ก.พ. 2562 : เอกสารประเมินคุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 153 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้