ข่าวประชาสัมพันธ์
5 พ.ค. 2565 : กำหนดการปรับพืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 24 ครั้ง )

1 พ.ค. 2565 : จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ฉบับที่ 4 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ( อ่าน 20 ครั้ง )

1 เม.ย. 2565 : จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ฉบับที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2565 ( อ่าน 54 ครั้ง )

28 มี.ค. 2565 : ประกาศโรงเรียนวังโป่งศึกษา เรื่อง การรายงานตีวและมอบตีวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 62 ครั้ง )

25 มี.ค. 2565 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 74 ครั้ง )

15 มี.ค. 2565 : ประกาศงดการสอบจัดห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ( อ่าน 73 ครั้ง )

15 มี.ค. 2565 : ประกาศขยายเวลารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 70 ครั้ง )

2 มี.ค. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 362 ครั้ง )

1 มี.ค. 2565 : จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ฉบับที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ( อ่าน 75 ครั้ง )

20 ก.พ. 2565 : ผลการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ( อ่าน 414 ครั้ง )

1 ก.พ. 2565 : จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ฉบับที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ( อ่าน 121 ครั้ง )

26 ม.ค. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา กำหนดเปิดเรียน ในรูปแบบ On-line ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ( อ่าน 124 ครั้ง )

26 พ.ย. 2564 : กำหนดการแก้ผลการเรียน 0,ร, มส. ( อ่าน 257 ครั้ง )

29 ต.ค. 2564 : ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ( อ่าน 611 ครั้ง )

5 ตุลาคม 2564 : กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ( อ่าน 273 ครั้ง )

24 กรกฎาคม 2564 : ประกาศสัปดาห์ Relax Week เพื่อลดความเครียด เครีลร์งานค้าง ( อ่าน 360 ครั้ง )

30 มิ.ย. 2564 : ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุผลพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ( อ่าน 409 ครั้ง )

20 มิ.ย 2564 : ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุผลพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ( อ่าน 456 ครั้ง )

21 พ.ค. 2564 : มาตรการการเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ( อ่าน 446 ครั้ง )

14 พ.ค. 2564 : ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ 6 ปีการศึกษา 2464 ( อ่าน 449 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน