ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (29 พ.ย.2561)
2019-03-05 23:48:15( อ่าน 21 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมแกนนำปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา (23 พ.ย.2561)
2019-03-05 23:41:26( อ่าน 15 ครั้ง )
วันวชิราวุธ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ประจำปี 2561 (22 พ.ย.2562)
2019-03-05 23:21:43( อ่าน 16 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ( 21พ.ย.2561)
2019-01-06 23:06:16( อ่าน 89 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ( 15-16 พ.ย.2561)
2019-01-06 22:40:48( อ่าน 150 ครั้ง )
อบรม การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และการทำ LOG BOOK โดยทีมวิทยากร ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ( 3 พ.ย.2561)
2019-01-06 21:59:47( อ่าน 68 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาทักษะชีวิต พิชิตยาเสพติด ประจำปี 2561 ( 6-7 ต.ค.2561)
2019-01-06 21:28:00( อ่าน 51 ครั้ง )
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP 2018 โดย สพม.40 ร่วมกับ ร.ร.วังโป่งศึกษา (19ก.ย.2561)
2019-01-06 21:16:36( อ่าน 77 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.วังโป่งศึกษา ประจำปี 2561 (15ส.ค.2561)
2018-10-27 22:48:45( อ่าน 171 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (10ส.ค.2561)
2018-10-27 22:05:28( อ่าน 90 ครั้ง )
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (25ก.ค.2561)
2018-10-27 21:21:52( อ่าน 127 ครั้ง )
การประกวดการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2561
2018-07-22 19:32:01( อ่าน 210 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2 (5 ก.ค.2561)
2018-07-15 14:11:50( อ่าน 280 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา และ TO BE NUMBER ONE WANGPONG CAMP (2 ก.ค.2561)
2018-07-15 13:54:39( อ่าน 164 ครั้ง )
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ( 27มิ.ย.2561)
2018-07-15 13:35:17( อ่าน 250 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ( 26 มิ.ย.2561)
2018-07-15 13:20:23( อ่าน 207 ครั้ง )
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 (26 มิ.ย.2561)
2018-07-15 12:49:30( อ่าน 205 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 (15 มิ.ย.2561)
2018-07-15 12:21:59( อ่าน 145 ครั้ง )
Re X-ray การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา (15 มิ.ย.2561)
2018-07-15 11:58:12( อ่าน 249 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมในโครงการบ้านปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (12 มิ.ย. 2561)
2018-07-15 11:44:24( อ่าน 79 ครั้ง )
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา (30 พ.ค. 2561)
2018-07-15 11:25:10( อ่าน 118 ครั้ง )
การประเมินผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่(ระดับประเทศ) TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา (29 พ.ค.2561)
2018-05-30 21:48:45( อ่าน 217 ครั้ง )
กิจกรรม BIG CLEANING DAY จิตอาสา (16 พ.ค.2561)
2018-05-30 21:24:51( อ่าน 135 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (16พ.ค.2561)
2018-05-30 21:03:25( อ่าน 126 ครั้ง )
กิจกรรมปรับสภาพพฤติกรรม ของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (11พ.ค.61)
2018-05-24 09:28:48( อ่าน 225 ครั้ง )
กิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานการเรียน ของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (9-10พ.ค.61)
2018-05-10 12:07:31( อ่าน 208 ครั้ง )
กิจกรรมร่วมเชียร์ โอเว่น TI 30 รอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL8 ระดับประเทศ (5 พ.ค.61)
2018-05-10 11:16:01( อ่าน 403 ครั้ง )
กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (5 เม.ย.61)
2018-05-10 10:55:42( อ่าน 154 ครั้ง )
กิจกรรมสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (2 เม.ย.61)
2018-05-10 10:47:27( อ่าน 168 ครั้ง )
นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ระดับประเทศ (31 มี.ค.2561)
2018-04-03 10:11:51( อ่าน 286 ครั้ง )
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ฯ จากคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 มี.ค.61)
2018-04-03 09:38:07( อ่าน 171 ครั้ง )
ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (19 มี.ค.61)
2018-04-03 09:09:28( อ่าน 164 ครั้ง )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2560 (14มี.ค.61)
2018-03-26 21:54:17( อ่าน 299 ครั้ง )
ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร (12มี.ค.61)
2018-03-26 21:22:13( อ่าน 210 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 (6มี.ค.61)
2018-03-26 21:11:28( อ่าน 174 ครั้ง )
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (2มี.ค.61)
2018-03-26 20:53:59( อ่าน 142 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา (1มี.ค.61)
2018-03-26 20:49:05( อ่าน 154 ครั้ง )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาเยี่ยมชมโรงเรียน (12ก.พ.61)
2018-03-26 09:09:22( อ่าน 133 ครั้ง )
โครงการสอนมวยไทยเพื่อน้อง โดยครูต๋อมและคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการพลศึกษา (11ก.พ.61)
2018-02-18 20:49:19( อ่าน 148 ครั้ง )
เข้าร่วมการประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี2561
2018-02-18 20:39:24( อ่าน 131 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมTO BE NUMBER ONE จาก รร.เสรีศึกษา
2018-02-18 20:31:59( อ่าน 158 ครั้ง )
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ณ รร.หล่มเก่าพิทยาคม (23ม.ค.61)
2018-02-18 20:17:55( อ่าน 192 ครั้ง )
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (27 ม.ค.61)
2018-02-11 01:09:07( อ่าน 169 ครั้ง )
การประกวดมหกรรมTO BE NUMBER ONE IDOL เพชรบูรณ์ (21 ม.ค.61)
2018-02-11 00:47:37( อ่าน 172 ครั้ง )
กิจกรรมพิธีปิด เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2560 (18-20ม.ค.61)
2018-02-10 22:02:49( อ่าน 219 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2560 (18-20ม.ค.61)
2018-02-06 16:30:36( อ่าน 170 ครั้ง )
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 (16 ม.ค.61)
2018-02-06 16:17:45( อ่าน 142 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 การแข่งขันกีฬา ( 28-29 ธ.ค.60)
2018-02-05 22:50:46( อ่าน 126 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 เชียร์กีฬา ( 28-29 ธ.ค.60)
2018-02-05 22:19:52( อ่าน 165 ครั้ง )
กิจกรรมกีฬาสีภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 พิธีเปิด ( 28-29 ธ.ค.60)
2018-02-05 22:07:57( อ่าน 170 ครั้ง )
กิจกรรมวันคริสมาส ( 26 ธ.ค.60)
2018-01-10 10:48:45( อ่าน 159 ครั้ง )
การประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ( 19 ธ.ค.60)
2018-01-10 10:26:00( อ่าน 164 ครั้ง )
กิจกรรการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น เพชรบุระเกมส์ (17-18 พ.ย.60)
2018-01-10 10:12:48( อ่าน 141 ครั้ง )
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ( 12-15 พ.ย.60)
2018-01-10 09:53:04( อ่าน 138 ครั้ง )
วันวชิราวุธ ประจำปี 2560 (24 พ.ย.60)
2018-01-10 09:33:29( อ่าน 143 ครั้ง )
นักเรียน รร.วังโป่งศึกษา ร่วมสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 ( 9 พ.ย.60)
2017-11-15 19:49:06( อ่าน 154 ครั้ง )
นักเรียนประดิษฐ์กระทง ร่วมถวายแด่วัดในอำเภอวังโป่ง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (3 พ.ย.60)
2017-11-15 19:41:09( อ่าน 175 ครั้ง )
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง (26 ต.ค.60)
2017-10-29 14:19:48( อ่าน 168 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปี 2560 (6-7 ต.ค.60)
2017-10-10 12:36:25( อ่าน 215 ครั้ง )
กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ แด่ ผอ.สินชนา ยุ่นแก้ว (29 ก.ย. 60)
2017-10-10 12:15:49( อ่าน 93 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ( 10 ส.ค. 60)
2017-10-01 17:10:08( อ่าน 138 ครั้ง )
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
2017-10-01 16:56:03( อ่าน 200 ครั้ง )
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (18 ก.ค. 60)
2017-10-01 16:47:38( อ่าน 169 ครั้ง )
การประกวดชมรม To be number one โรงเรียนวังโป่งศึกษา ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
2017-10-01 16:41:57( อ่าน 285 ครั้ง )
กิจกรรมแห่งเทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2560 ( 7 ก.ค. 60)
2017-10-01 16:32:39( อ่าน 165 ครั้ง )
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 (26 มิ.ย. 60)
2017-10-01 16:24:49( อ่าน 142 ครั้ง )
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.60 )
2017-10-01 16:12:33( อ่าน 142 ครั้ง )
วันไหว้ครู ประจำปี 2560 (15 มิ.ย. 60)
2017-10-01 15:46:29( อ่าน 134 ครั้ง )
ต้อนรับศึกษาดูงาน To be number one จาก รร.บึงสามพันวิทยาคม (14 มิ.ย. 60)
2017-10-01 15:39:06( อ่าน 124 ครั้ง )
ประเมินทูบีระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี2560 (4 พ.ค. 60)
2017-10-01 15:31:52( อ่าน 108 ครั้ง )