ข่าวกิจกรรม
เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.2562) ( อ่าน 534 ครั้ง )

เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน ร.ร.วังโป่งศึกษา ได้จัดผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 (20-21 มิ.ย.2562) ( อ่าน 585 ครั้ง )

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา (13 มิ.ย.2562) ( อ่าน 613 ครั้ง )

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตำบลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ( 6 มิ.ย.2562) ( อ่าน 669 ครั้ง )

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย.2562) ( อ่าน 792 ครั้ง )

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( 31 พ.ค.2562) ( อ่าน 692 ครั้ง )

ต้อนรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา (21 พ.ค.2562) ( อ่าน 620 ครั้ง )

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และปลูกต้นไม้ (17 พ.ค.2562) ( อ่าน 731 ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และโครงการบ้านปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (16 พ.ค.2562) ( อ่าน 683 ครั้ง )

กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ( 13-14 พ.ค.2562) ( อ่าน 521 ครั้ง )

กิจกรรมเยาวชน GenZ STORNG ไม่สูบ ( อ่าน 431 ครั้ง )

กิจกรรม มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา (8 เม.ย.2562) ( อ่าน 601 ครั้ง )

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (27 มี.ค.2562) ( อ่าน 460 ครั้ง )

กิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (25-31 มี.ค.2562) ( อ่าน 420 ครั้ง )

กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนวังโป่งศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดย คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สพม.40 (20 มี.ค.2562) ( อ่าน 401 ครั้ง )

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง (19 มี.ค.2562) ( อ่าน 434 ครั้ง )

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE CAMP ครั้งที่ 22 (9-14 มี.ค.2562) ( อ่าน 511 ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561 (7 มี.ค.2562) ( อ่าน 514 ครั้ง )

ถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ต้นแบบ โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก (27 ก.พ.2562) ( อ่าน 424 ครั้ง )

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40 (18-19 ก.พ.2562) ( อ่าน 494 ครั้ง )

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา (12 ก.พ.2562) ( อ่าน 465 ครั้ง )

กิจกรรมขยายเครือข่ายให้แก่นักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมและโรงเรียนผาแดงวิทยาคม (7 ก.พ.2562) ( อ่าน 448 ครั้ง )

กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอ วังโป่ง (28-31 ม.ค.2562) ( อ่าน 347 ครั้ง )

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มาศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวฯ (22 ม.ค.2562) ( อ่าน 475 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน