ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนวังโป่งศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดย คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สพม.40 (20 มี.ค.2562)

2019-04-08 17:09:29 ( อ่าน 99 ครั้ง )กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนวังโป่งศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดย คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สพม.40

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image