ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
ประจำวันที่ 27 มี.ค. 2562 :: กิจกรรมการประกวด ระดับ ภาคเหนือ และการดำเนินงาน ส่งสมาชิกเข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP 22 ( อ่าน 20 ครั้ง )
ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2562 :: นักเรียนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ได้แก่ ค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 และ ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ( อ่าน 46 ครั้ง )
ประจำวันที่ 7 มี.ค. 2562 :: ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 24 ครั้ง )
ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2562 :: ถอดบทเรียน สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ( อ่าน 23 ครั้ง )
ประจำวันที่ 5 มี.ค. 2562 :: จัดอันดับช่อง youtube wangpongsuksa school channel จำนวนระยะเวลาเข้าชม ตั้งแต่ 5 ก.พ. - 5 มี.ค.62 ( อ่าน 53 ครั้ง )
ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2562 :: ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และเพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40 ( อ่าน 53 ครั้ง )
ประจำวันที่ 12 ก.พ. 2562 :: กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 45 ครั้ง )
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2562 :: ขยายเครือข่าย โรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ไปยัง ร.ร.เมืองกลางวิทยาคม และ ร.ร.ผาแดงวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ( อ่าน 54 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2562 :: แนะแนวสัญจร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการรับนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 63 ครั้ง )
ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2562 :: โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มาขอศึกษาดูงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ( อ่าน 38 ครั้ง )
ประจำวันที่ 3 ม.ค. 2562 :: รวมพลัง อสม. สร้างชุมชนปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ในอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 35 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2562 :: นโยบาย พรรค ทั้ง 6 พรรค การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 55 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2562 :: รางวัลวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ( อ่าน 45 ครั้ง )
ประจำวันที่ 15 พ.ย. 2561 :: การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 25 ( อ่าน 40 ครั้ง )
ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 2561 :: วังโป่งศึกษาร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( อ่าน 48 ครั้ง )
ประจำวันที่ 5 ธ.ค. 2561 :: กิจกรรม 5 ธันวาคม 2561 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ( อ่าน 39 ครั้ง )
ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2561 :: TO BE NUMBER ONE CAMP 2018 โดย สพม.40 ร่วมกับโรงเรียนวังโป่งศึกษา (การทำกิจกรรม) ( อ่าน 116 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2561 :: TO BE NUMBER ONE CAMP 2018 โดย สพม.40 ร่วมกับโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 92 ครั้ง )
ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2561 :: งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา พบกับเปา และโอเว่น to be number one idol8 ( อ่าน 125 ครั้ง )
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2561 :: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( อ่าน 112 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2561 :: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( อ่าน 92 ครั้ง )
ประจำวันที่ 5 ก.ค. 2561 :: ถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2 ( อ่าน 60 ครั้ง )
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2561 :: เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา อ.วังโป่ง และ TO BE NUMBER ONE CAMP ( อ่าน 72 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2561 :: ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ( อ่าน 103 ครั้ง )
ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2561 :: กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ 2561 ( อ่าน 115 ครั้ง )
ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2561 :: กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ( อ่าน 97 ครั้ง )
ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2561 :: กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ( อ่าน 109 ครั้ง )
ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2561 :: โรงเรียนวังโป่งศึกษา ร่วมใจสวดมนต์อธิษฐาน "ทีมหมูป่าอะคาเดมี" ปลอดภัย ( อ่าน 132 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2561 :: Re X-ray การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 118 ครั้ง )
ประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2561 :: กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 107 ครั้ง )
ประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2561 :: โครงการบ้านปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 115 ครั้ง )
ประจำวันที่ 30 พ.ค. 2561 :: กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ( อ่าน 101 ครั้ง )
ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2561 :: รวมพลังบูม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา (การประเมินระดับประเทศ) ( อ่าน 109 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2561 :: Big Cleaning Day จิตอาสา ทำความสะอาดโรงเรียน ( อ่าน 103 ครั้ง )
ประจำวันที่ 11 พ.ค. 2561 :: อบรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 94 ครั้ง )
ประจำวันที่ 5 พ.ค. 2561 :: นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ (โอเว่น) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 TO BE NUMBER ONE IDOL8 ( อ่าน 91 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2561 :: รางวัลครูดีเด่น เนื่องด้วยวันครู 16 มกราคม 2561 โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอวังโป่ง ( อ่าน 183 ครั้ง )
ประจำวันที่ 1 ม.ค. 2561 :: รางวัลที่ภาคภูมิใจ ความสำเร็จในปี 2559 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 172 ครั้ง )
ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 2560 :: พิธีปิด และสรุปเหรีญ กีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 239 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ธ.ค. 2560 :: พิธีเปิดกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 159 ครั้ง )
ประจำวันที่ 26 ธ.ค. 2560 :: กิจกรรมวันคริสต์มาส และสุขสันต์วันปีใหม่ 2561 ( อ่าน 183 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2560 :: การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ( อ่าน 134 ครั้ง )
ประจำวันที่ 18 ธ.ค. 2560 :: การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น เพชรบุระเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( อ่าน 153 ครั้ง )
ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2560 :: ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ( อ่าน 153 ครั้ง )
ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2560 :: ครัวครัวของนายวิศรุต มอบทุนการศึกษา, ศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ,สะเต็มศึกษา รุ่นที่12 ( อ่าน 204 ครั้ง )
ประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2560 :: นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา , จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการ ผอ. , การฝึกทบทวน นศท. , วัดความรู้ PISA , จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ( อ่าน 188 ครั้ง )
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2560 :: โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่5/2560 , โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 263 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2560 :: กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ( อ่าน 223 ครั้ง )
ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2560 :: โครงการ หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน ,ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ,อบรม PLC ,ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ( อ่าน 173 ครั้ง )
ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2560 :: โล่เชิดชูเกียรติ จากองค์กรสู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน และ ส่งนักเรียนเข้าร่วม TO BE NUMBER CAMP18 ( อ่าน 178 ครั้ง )
ประจำวันที่ 17 มี.ค. 2560 :: ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 198 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 มี.ค. 2560 :: คนเก่ง ว.ศ. สอบติดเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ ( อ่าน 418 ครั้ง )
ประจำวันที่ 22 ก.พ. 2560 :: กิจกรรมต่างๆ ในค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 164 ครั้ง )
ประจำวันที่ 21 ก.พ. 2560 :: วิชา ประกอบอาหาร กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ( อ่าน 188 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ก.พ. 2560 :: เตรียมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 163 ครั้ง )
ประจำวันที่ 15 ก.พ. 2560 :: แนะแนวสัญจร 59 ( อ่าน 175 ครั้ง )
ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2560 :: กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ( อ่าน 125 ครั้ง )
ประจำวันที่ 9 ก.พ. 2560 :: ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ( อ่าน 109 ครั้ง )
ประจำวันที่ 8 ก.พ. 2560 :: เข้าร่วมการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 143 ครั้ง )
ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2559 :: กิจกรรมวันคริสต์มาส ( อ่าน 137 ครั้ง )
ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2560 :: วิทยากรเผยแพร่การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.ชนแดน ( อ่าน 145 ครั้ง )
ประจำวันที่ 6 ก.พ. 2560 :: ชนะเลิศ การประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE IDOL ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 182 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2560 :: กิจกรรมวันครู ปี 2560 รางวัลที่ภาคภูมิใจของครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 233 ครั้ง )
ประจำวันที่ 13 ม.ค. 2560 :: กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี และพิธีเปิดอาคารโรงอาหารใหม่ ( อ่าน 170 ครั้ง )
ประจำวันที่ 21 ธ.ค. 2559 :: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 135 ครั้ง )
ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2559 :: โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้ายภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม ( อ่าน 167 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ธ.ค. 2559 :: นักเรียนยุวอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาสาร่วมกิจกรรมชุมชน ( อ่าน 131 ครั้ง )
ประจำวันที่ 30 พ.ย. 2559 :: พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ( อ่าน 135 ครั้ง )
ประจำวันที่ 21 พ.ย. 2559 :: การสอบธรรมศึกษา และร่วมบริจาคและจำหน่ายกระทงในเทศกาลลอยกระทง ( อ่าน 177 ครั้ง )
ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2559 :: สรุปเหรียญ รร.วังโป่งศึกษา งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 สพม.40 กลุ่ม 1 ( อ่าน 127 ครั้ง )
ประจำวันที่ 4 พ.ย. 2559 :: แปรอักษรถวายอาลัย จารึกแห่งความภักดี “ในหลวง ร.๙” รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 188 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ต.ค. 2559 :: พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( อ่าน 189 ครั้ง )
ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2559 :: พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 135 ครั้ง )
ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2559 :: ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรียัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 188 ครั้ง )
ประจำวันที่ 25 ก.ย. 2559 :: STEM EDUCATION สปาเก็ตตี้จอมพลัง ( อ่าน 418 ครั้ง )
ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2559 :: กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้การเงิน ( อ่าน 169 ครั้ง )
ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2559 :: แสดงความยินดีครูย้ายไปบรรจุใหม่และศึกษาดูงาน รร.ชัยบาดาลพิทยาคม ( อ่าน 200 ครั้ง )
ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2559 :: วิทยากรการดำเนินงานต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 188 ครั้ง )
ประจำวันที่ 8 ก.ย. 2559 :: โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ( อ่าน 181 ครั้ง )
ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2559 :: มหกรรมอาเซียนศึกษา สพม.40 และ ศึกษาดูงาน STEM EDUCATION ( อ่าน 153 ครั้ง )
ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2559 :: การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 120 ครั้ง )
ประจำวันที่ 30 ส.ค. 2559 :: การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัด เพชรบูรณ์ ( อ่าน 148 ครั้ง )
ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2559 :: กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก้าวทันอาเซียน เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน 221 ครั้ง )
ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2559 :: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.2 ( อ่าน 181 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2559 :: ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NST FAIR2016 ( อ่าน 183 ครั้ง )
ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2559 :: วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 274 ครั้ง )
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2559 :: ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอ ( อ่าน 172 ครั้ง )
ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2559 :: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 166 ครั้ง )
ประจำวันที่ 5 ส.ค. 2559 :: ประชาสัมพันธ์ และซักซ้อมขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 140 ครั้ง )
ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2559 :: นายพรศักดิ์ สุนิล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 161 ครั้ง )
ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2559 :: รด.อาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า ( อ่าน 161 ครั้ง )
ประจำวันที่ 2 ส.ค. 2559 :: สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 204 ครั้ง )
ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2558 :: โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 191 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2559 :: พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ( อ่าน 130 ครั้ง )
ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2559 :: อบรมให้ความรู้ลูกเสืออาสา กกต. และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ( อ่าน 174 ครั้ง )
ประจำวันที่ 25 ก.ค. 2559 :: สัมนายุทธศาสตร์ชาติ ฯ สู่การพัฒนาการศึกษา , การจัดการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ( อ่าน 168 ครั้ง )
ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2559 :: กิจกรรมประชารัฐร่วมใจบริการประชาชน อ.วังโป่ง,EnglishDayCamp,กีฬามวลชน ( อ่าน 133 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2559 :: ถวานเทียนพรรษา ณ วัดอรัญญาวาส อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ( อ่าน 153 ครั้ง )
ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2559 :: รด.จิตอาสา ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ ,รับการนิเทศสะเต็มศึกษา ( อ่าน 181 ครั้ง )
ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2559 :: ร่วมส่งแรงใจเชียร์การแข่งขันระดับประเทศชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 186 ครั้ง )
ประจำวันที่ 8 ก.ค. 2559 :: กิจกรรมค่ายคุณธรรม ( อ่าน 207 ครั้ง )
ประจำวันที่ 7 ก.ค. 2559 :: โครงการเยาวชนต้นกล้า อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่6 ( อ่าน 199 ครั้ง )
ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2559 :: กิจกรรมอบรมของคณะครูและนักเรียน ( อ่าน 180 ครั้ง )
ประจำวันที่ 4 ก.ค. 2559 :: ร่วมเดินรณรงค์ประชามติของชาวอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 192 ครั้ง )
ประจำวันที่ 1 ก.ค. 2559 :: กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 ( อ่าน 187 ครั้ง )
ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2559 :: การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ,กิจกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ ( อ่าน 183 ครั้ง )
ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2559 :: สร้างความสุข ยกคาราวานสร้างสุข to be number one ( อ่าน 205 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2559 :: การนิเทศการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 144 ครั้ง )
ประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2559 :: การเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( อ่าน 196 ครั้ง )
ประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2559 :: โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ รร.หนองไผ่ ( อ่าน 217 ครั้ง )
ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2559 :: กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2559 ( อ่าน 166 ครั้ง )
ประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2559 :: เตรียมความพร้อมประกวดชมรม To be Number One ระดับประเทศ และแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ( อ่าน 182 ครั้ง )
ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2559 :: บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 155 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2559 :: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างที่พักอาศัยให้คนยากไร้ โดย นศท. ( อ่าน 156 ครั้ง )
ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2559 :: ข่าวการแข่งขันทักษะภาษาไทย การประชุมสามัญประจำปี และอื่นๆ ( อ่าน 157 ครั้ง )
ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2559 :: กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559 ( อ่าน 197 ครั้ง )
ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2559 :: กิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา และกิจกรรมาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วาฟเฟิล ( อ่าน 168 ครั้ง )
ประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2559 :: กิจกรรมาชมรม To be number one ร่วมจัดบูทแสดงผลงาน และกิจกรรมห้องสมุดในฝัน ( อ่าน 150 ครั้ง )
ประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2559 :: ประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( อ่าน 189 ครั้ง )
ประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2559 :: กิจกรรมเถลิงถวัลราชสมบัติครบ70ปี ของ ร.9 ( อ่าน 171 ครั้ง )