ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
25 พ.ค. 2566 : สพม.เพชรบูรณ์ นิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 8 ครั้ง )

24 พ.ค. 2566 : ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปี 1 ( อ่าน 9 ครั้ง )

15 พ.ค. 2566 : ยินดีต้อนรับคุณครูสุรวี เขียวลี ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 7 ครั้ง )

12 พ.ค. 2566 : ส่งคุณครูศศิมาภรณ์ รังวรรณา ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพัชรพิทยาคม ( อ่าน 7 ครั้ง )

9 พ.ค. 2566 : กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( อ่าน 9 ครั้ง )

31 มี.ค. 2566 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ( อ่าน 66 ครั้ง )

13 มี.ค. 2566 : พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 47 ครั้ง )

24 ก.พ. 2566 : กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวังโป่งศึกษา Open House ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 44 ครั้ง )

15 ก.พ. 2566 : กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2645 ครั้ง )

23 ม.ค. 2566 : กิจกรรมตรุษจีน ประจำปี 2566 ( อ่าน 2650 ครั้ง )

19 ม.ค. 2566 : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2630 ครั้ง )

18 ม.ค. 2566 : กิจกรรมอบรมแกนนำคลินิกอย.น้อย โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2631 ครั้ง )

16 ม.ค. 2566 : วันครู ประจำปี 2566 ( อ่าน 2628 ครั้ง )

10 ม.ค. 2566 : ประเมินศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 2625 ครั้ง )

6 ธ.ค. 2565 : กิจกรรมเปิดบ้าน TO BE WANGPONG ( อ่าน 2625 ครั้ง )

5 ธ.ค. 2565 : กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ( อ่าน 2623 ครั้ง )

1 ธ.ค. 2565 : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2624 ครั้ง )

30 พ.ย. 2565 : กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2565 ( อ่าน 2620 ครั้ง )

23 พ.ย. 2565 : กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ( อ่าน 2625 ครั้ง )

22 พ.ย. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษารับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2620 ครั้ง )

17 พ.ย. 2565 : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนวังโป่งศึกษา สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 29 ( อ่าน 2622 ครั้ง )

8 พ.ย. 2565 : เจ้าหน้าที่พสน. ออกตรวจพื้นที่ ในงานลอยกระทงประจำปี ณ วัดอรัญญาวาส ( อ่าน 2621 ครั้ง )

25 ต.ค. 2565 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ School Quality Award(ScQA) ( อ่าน 2621 ครั้ง )

23 ต.ค. 2565 : 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ( อ่าน 2623 ครั้ง )

13 ต.ค. 2565 : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( อ่าน 2622 ครั้ง )

1 มิ.ย. 2565 : การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( อ่าน 2629 ครั้ง )

25 มี.ค. 2565 : นักเรียนแกนนำ ชมรม TO BE WANGPONG โรงเรียนวังโป่งศึกษาเข้าร่วมแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ( อ่าน 2626 ครั้ง )

21 มี.ค. 2565 : ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2629 ครั้ง )

15 มี.ค. 2565 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ( อ่าน 2631 ครั้ง )

18 ก.พ. 2565 : การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวังโป่งศึกษา"สะเดาเกมส์ ปี 2564" ( อ่าน 2628 ครั้ง )

3 ก.พ. 2565 : นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวังโป่งศึกษา รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ( อ่าน 2622 ครั้ง )

27 ม.ค. 2565 : คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษาเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 2623 ครั้ง )

25 ม.ค. 2565 : งานอนามัย โรงเรียนวังโป่งศึกษา กิจกรรมอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ( อ่าน 2625 ครั้ง )

25 ม.ค. 2565 : สภานักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยให้นักเรียน ( อ่าน 2627 ครั้ง )

20 ม.ค. 2565 : นักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา รับมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ( อ่าน 2621 ครั้ง )

23 ธ.ค. 2564 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประเภทชมรมในสถานศึกษาต้นแบบ ระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ( อ่าน 2620 ครั้ง )

21 ธ.ค. 2564 : อบรมโครงการของคณะกรรมการบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ( อ่าน 2618 ครั้ง )

8 ธ.ค. 2564 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ( อ่าน 2622 ครั้ง )

6 ธ.ค. 2564 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 2628 ครั้ง )

2 ธ.ค. 2564 : โรงเรียนวังโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ ได้ทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ( อ่าน 2621 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน