ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
12 มิ.ย. 2561 : โครงการบ้านปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 1150 ครั้ง )

30 พ.ค. 2561 : กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ( อ่าน 1175 ครั้ง )

29 พ.ค. 2561 : รวมพลังบูม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา (การประเมินระดับประเทศ) ( อ่าน 807 ครั้ง )

16 พ.ค. 2561 : Big Cleaning Day จิตอาสา ทำความสะอาดโรงเรียน ( อ่าน 797 ครั้ง )

11 พ.ค. 2561 : อบรมปรับสภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ( อ่าน 882 ครั้ง )

5 พ.ค. 2561 : นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ (โอเว่น) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 TO BE NUMBER ONE IDOL8 ( อ่าน 814 ครั้ง )

16 ม.ค. 2561 : รางวัลครูดีเด่น เนื่องด้วยวันครู 16 มกราคม 2561 โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอวังโป่ง ( อ่าน 901 ครั้ง )

1 ม.ค. 2561 : รางวัลที่ภาคภูมิใจ ความสำเร็จในปี 2559 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 858 ครั้ง )

29 ธ.ค. 2560 : พิธีปิด และสรุปเหรีญ กีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 867 ครั้ง )

28 ธ.ค. 2560 : พิธีเปิดกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 832 ครั้ง )

26 ธ.ค. 2560 : กิจกรรมวันคริสต์มาส และสุขสันต์วันปีใหม่ 2561 ( อ่าน 812 ครั้ง )

19 ธ.ค. 2560 : การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ( อ่าน 867 ครั้ง )

18 ธ.ค. 2560 : การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น เพชรบุระเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( อ่าน 842 ครั้ง )

17 ธ.ค. 2560 : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ( อ่าน 862 ครั้ง )

24 มิ.ย. 2560 : ครัวครัวของนายวิศรุต มอบทุนการศึกษา, ศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ,สะเต็มศึกษา รุ่นที่12 ( อ่าน 902 ครั้ง )

23 มิ.ย. 2560 : นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา , จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการ ผอ. , การฝึกทบทวน นศท. , วัดความรู้ PISA , จัดทำข้อมูลอัตรากำลัง ( อ่าน 834 ครั้ง )

21 มิ.ย. 2560 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่5/2560 , โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 903 ครั้ง )

16 มิ.ย. 2560 : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ( อ่าน 974 ครั้ง )

14 มิ.ย. 2560 : โครงการ หยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน ,ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ,อบรม PLC ,ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ( อ่าน 816 ครั้ง )

30 มี.ค. 2560 : โล่เชิดชูเกียรติ จากองค์กรสู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน และ ส่งนักเรียนเข้าร่วม TO BE NUMBER CAMP18 ( อ่าน 800 ครั้ง )

17 มี.ค. 2560 : ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 892 ครั้ง )

16 มี.ค. 2560 : คนเก่ง ว.ศ. สอบติดเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ ( อ่าน 902 ครั้ง )

22 ก.พ. 2560 : กิจกรรมต่างๆ ในค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 828 ครั้ง )

21 ก.พ. 2560 : วิชา ประกอบอาหาร กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ( อ่าน 804 ครั้ง )

19 ก.พ. 2560 : เตรียมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 806 ครั้ง )

15 ก.พ. 2560 : แนะแนวสัญจร 59 ( อ่าน 847 ครั้ง )

10 ก.พ. 2560 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ( อ่าน 799 ครั้ง )

9 ก.พ. 2560 : ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ( อ่าน 791 ครั้ง )

8 ก.พ. 2560 : เข้าร่วมการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 797 ครั้ง )

30 ธ.ค. 2559 : กิจกรรมวันคริสต์มาส ( อ่าน 854 ครั้ง )

7 ก.พ. 2560 : วิทยากรเผยแพร่การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.ชนแดน ( อ่าน 776 ครั้ง )

6 ก.พ. 2560 : ชนะเลิศ การประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE IDOL ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 840 ครั้ง )

16 ม.ค. 2560 : กิจกรรมวันครู ปี 2560 รางวัลที่ภาคภูมิใจของครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 799 ครั้ง )

13 ม.ค. 2560 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี และพิธีเปิดอาคารโรงอาหารใหม่ ( อ่าน 1071 ครั้ง )

21 ธ.ค. 2559 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 812 ครั้ง )

20 ธ.ค. 2559 : โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้ายภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม ( อ่าน 834 ครั้ง )

19 ธ.ค. 2559 : นักเรียนยุวอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาสาร่วมกิจกรรมชุมชน ( อ่าน 790 ครั้ง )

30 พ.ย. 2559 : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ( อ่าน 824 ครั้ง )

21 พ.ย. 2559 : การสอบธรรมศึกษา และร่วมบริจาคและจำหน่ายกระทงในเทศกาลลอยกระทง ( อ่าน 802 ครั้ง )

20 พ.ย. 2559 : สรุปเหรียญ รร.วังโป่งศึกษา งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 สพม.40 กลุ่ม 1 ( อ่าน 829 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน