ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
4 พ.ย. 2559 : แปรอักษรถวายอาลัย จารึกแห่งความภักดี “ในหลวง ร.๙” รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 978 ครั้ง )

28 ต.ค. 2559 : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( อ่าน 936 ครั้ง )

23 ต.ค. 2559 : พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 884 ครั้ง )

26 ก.ย. 2559 : ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรียัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 952 ครั้ง )

25 ก.ย. 2559 : STEM EDUCATION สปาเก็ตตี้จอมพลัง ( อ่าน 1158 ครั้ง )

23 ก.ย. 2559 : กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้การเงิน ( อ่าน 921 ครั้ง )

13 ก.ย. 2559 : แสดงความยินดีครูย้ายไปบรรจุใหม่และศึกษาดูงาน รร.ชัยบาดาลพิทยาคม ( อ่าน 942 ครั้ง )

9 ก.ย. 2559 : วิทยากรการดำเนินงานต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 924 ครั้ง )

8 ก.ย. 2559 : โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ( อ่าน 959 ครั้ง )

5 ก.ย. 2559 : มหกรรมอาเซียนศึกษา สพม.40 และ ศึกษาดูงาน STEM EDUCATION ( อ่าน 909 ครั้ง )

31 ส.ค. 2559 : การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 970 ครั้ง )

30 ส.ค. 2559 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัด เพชรบูรณ์ ( อ่าน 927 ครั้ง )

26 ส.ค. 2559 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก้าวทันอาเซียน เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน 957 ครั้ง )

20 พ.ค. 2559 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.2 ( อ่าน 976 ครั้ง )

19 ส.ค. 2559 : ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NST FAIR2016 ( อ่าน 911 ครั้ง )

18 ส.ค. 2559 : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 956 ครั้ง )

12 ส.ค. 2559 : ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอ ( อ่าน 926 ครั้ง )

11 ส.ค. 2559 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 984 ครั้ง )

5 ส.ค. 2559 : ประชาสัมพันธ์ และซักซ้อมขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 926 ครั้ง )

4 ส.ค. 2559 : นายพรศักดิ์ สุนิล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 927 ครั้ง )

3 ส.ค. 2559 : รด.อาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า ( อ่าน 955 ครั้ง )

2 ส.ค. 2559 : สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 981 ครั้ง )

1 ส.ค. 2558 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 941 ครั้ง )

28 ก.ค. 2559 : พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ( อ่าน 912 ครั้ง )

26 ก.ค. 2559 : อบรมให้ความรู้ลูกเสืออาสา กกต. และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ( อ่าน 943 ครั้ง )

25 ก.ค. 2559 : สัมนายุทธศาสตร์ชาติ ฯ สู่การพัฒนาการศึกษา , การจัดการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ( อ่าน 925 ครั้ง )

24 ก.ค. 2559 : กิจกรรมประชารัฐร่วมใจบริการประชาชน อ.วังโป่ง,EnglishDayCamp,กีฬามวลชน ( อ่าน 913 ครั้ง )

19 ก.ค. 2559 : ถวานเทียนพรรษา ณ วัดอรัญญาวาส อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ( อ่าน 916 ครั้ง )

13 ก.ค. 2559 : รด.จิตอาสา ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ ,รับการนิเทศสะเต็มศึกษา ( อ่าน 930 ครั้ง )

11 ก.ค. 2559 : ร่วมส่งแรงใจเชียร์การแข่งขันระดับประเทศชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 1006 ครั้ง )

8 ก.ค. 2559 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม ( อ่าน 939 ครั้ง )

7 ก.ค. 2559 : โครงการเยาวชนต้นกล้า อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่6 ( อ่าน 939 ครั้ง )

6 ก.ค. 2559 : กิจกรรมอบรมของคณะครูและนักเรียน ( อ่าน 929 ครั้ง )

4 ก.ค. 2559 : ร่วมเดินรณรงค์ประชามติของชาวอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 903 ครั้ง )

1 ก.ค. 2559 : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 ( อ่าน 942 ครั้ง )

30 มิ.ย. 2559 : การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ,กิจกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ ( อ่าน 937 ครั้ง )

29 มิ.ย. 2559 : สร้างความสุข ยกคาราวานสร้างสุข to be number one ( อ่าน 933 ครั้ง )

28 มิ.ย. 2559 : การนิเทศการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 900 ครั้ง )

27 มิ.ย. 2559 : การเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( อ่าน 893 ครั้ง )

26 มิ.ย. 2559 : โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ รร.หนองไผ่ ( อ่าน 941 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน