ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
21 ธ.ค. 2559 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 1005 ครั้ง )

20 ธ.ค. 2559 : โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้ายภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม ( อ่าน 1023 ครั้ง )

19 ธ.ค. 2559 : นักเรียนยุวอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาสาร่วมกิจกรรมชุมชน ( อ่าน 989 ครั้ง )

30 พ.ย. 2559 : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ( อ่าน 1057 ครั้ง )

21 พ.ย. 2559 : การสอบธรรมศึกษา และร่วมบริจาคและจำหน่ายกระทงในเทศกาลลอยกระทง ( อ่าน 1010 ครั้ง )

20 พ.ย. 2559 : สรุปเหรียญ รร.วังโป่งศึกษา งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 สพม.40 กลุ่ม 1 ( อ่าน 1033 ครั้ง )

4 พ.ย. 2559 : แปรอักษรถวายอาลัย จารึกแห่งความภักดี “ในหลวง ร.๙” รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 1069 ครั้ง )

28 ต.ค. 2559 : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( อ่าน 1034 ครั้ง )

23 ต.ค. 2559 : พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 981 ครั้ง )

26 ก.ย. 2559 : ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรียัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 1057 ครั้ง )

25 ก.ย. 2559 : STEM EDUCATION สปาเก็ตตี้จอมพลัง ( อ่าน 1283 ครั้ง )

23 ก.ย. 2559 : กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้การเงิน ( อ่าน 1016 ครั้ง )

13 ก.ย. 2559 : แสดงความยินดีครูย้ายไปบรรจุใหม่และศึกษาดูงาน รร.ชัยบาดาลพิทยาคม ( อ่าน 1041 ครั้ง )

9 ก.ย. 2559 : วิทยากรการดำเนินงานต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 1007 ครั้ง )

8 ก.ย. 2559 : โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ( อ่าน 1064 ครั้ง )

5 ก.ย. 2559 : มหกรรมอาเซียนศึกษา สพม.40 และ ศึกษาดูงาน STEM EDUCATION ( อ่าน 1006 ครั้ง )

31 ส.ค. 2559 : การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 1068 ครั้ง )

30 ส.ค. 2559 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัด เพชรบูรณ์ ( อ่าน 1014 ครั้ง )

26 ส.ค. 2559 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก้าวทันอาเซียน เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน 1053 ครั้ง )

20 พ.ค. 2559 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.2 ( อ่าน 1080 ครั้ง )

19 ส.ค. 2559 : ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NST FAIR2016 ( อ่าน 1005 ครั้ง )

18 ส.ค. 2559 : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 1058 ครั้ง )

12 ส.ค. 2559 : ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอ ( อ่าน 1023 ครั้ง )

11 ส.ค. 2559 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 1081 ครั้ง )

5 ส.ค. 2559 : ประชาสัมพันธ์ และซักซ้อมขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 1019 ครั้ง )

4 ส.ค. 2559 : นายพรศักดิ์ สุนิล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 1031 ครั้ง )

3 ส.ค. 2559 : รด.อาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า ( อ่าน 1053 ครั้ง )

2 ส.ค. 2559 : สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 1066 ครั้ง )

1 ส.ค. 2558 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 1051 ครั้ง )

28 ก.ค. 2559 : พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ( อ่าน 1019 ครั้ง )

26 ก.ค. 2559 : อบรมให้ความรู้ลูกเสืออาสา กกต. และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ( อ่าน 1036 ครั้ง )

25 ก.ค. 2559 : สัมนายุทธศาสตร์ชาติ ฯ สู่การพัฒนาการศึกษา , การจัดการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ( อ่าน 1021 ครั้ง )

24 ก.ค. 2559 : กิจกรรมประชารัฐร่วมใจบริการประชาชน อ.วังโป่ง,EnglishDayCamp,กีฬามวลชน ( อ่าน 1009 ครั้ง )

19 ก.ค. 2559 : ถวานเทียนพรรษา ณ วัดอรัญญาวาส อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ( อ่าน 1009 ครั้ง )

13 ก.ค. 2559 : รด.จิตอาสา ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ ,รับการนิเทศสะเต็มศึกษา ( อ่าน 1035 ครั้ง )

11 ก.ค. 2559 : ร่วมส่งแรงใจเชียร์การแข่งขันระดับประเทศชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 1122 ครั้ง )

8 ก.ค. 2559 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม ( อ่าน 1033 ครั้ง )

7 ก.ค. 2559 : โครงการเยาวชนต้นกล้า อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่6 ( อ่าน 1038 ครั้ง )

6 ก.ค. 2559 : กิจกรรมอบรมของคณะครูและนักเรียน ( อ่าน 1026 ครั้ง )

4 ก.ค. 2559 : ร่วมเดินรณรงค์ประชามติของชาวอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 990 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน