ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
24 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2559 ( อ่าน 796 ครั้ง )

22 มิ.ย. 2559 : เตรียมความพร้อมประกวดชมรม To be Number One ระดับประเทศ และแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ( อ่าน 815 ครั้ง )

21 มิ.ย. 2559 : บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 804 ครั้ง )

19 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างที่พักอาศัยให้คนยากไร้ โดย นศท. ( อ่าน 774 ครั้ง )

18 มิ.ย. 2559 : ข่าวการแข่งขันทักษะภาษาไทย การประชุมสามัญประจำปี และอื่นๆ ( อ่าน 783 ครั้ง )

16 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559 ( อ่าน 802 ครั้ง )

14 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา และกิจกรรมาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วาฟเฟิล ( อ่าน 813 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมาชมรม To be number one ร่วมจัดบูทแสดงผลงาน และกิจกรรมห้องสมุดในฝัน ( อ่าน 802 ครั้ง )

10 มิ.ย. 2559 : ประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( อ่าน 854 ครั้ง )

9 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมเถลิงถวัลราชสมบัติครบ70ปี ของ ร.9 ( อ่าน 1978 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน