ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
19 ก.พ. 2560 : เตรียมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 2654 ครั้ง )

15 ก.พ. 2560 : แนะแนวสัญจร 59 ( อ่าน 2654 ครั้ง )

10 ก.พ. 2560 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ( อ่าน 2664 ครั้ง )

9 ก.พ. 2560 : ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560 ( อ่าน 2678 ครั้ง )

8 ก.พ. 2560 : เข้าร่วมการประกวดผลงานระดับภาคเหนือ TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 2662 ครั้ง )

30 ธ.ค. 2559 : กิจกรรมวันคริสต์มาส ( อ่าน 2660 ครั้ง )

7 ก.พ. 2560 : วิทยากรเผยแพร่การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อ.ชนแดน ( อ่าน 2662 ครั้ง )

6 ก.พ. 2560 : ชนะเลิศ การประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE IDOL ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน 2657 ครั้ง )

16 ม.ค. 2560 : กิจกรรมวันครู ปี 2560 รางวัลที่ภาคภูมิใจของครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 2662 ครั้ง )

13 ม.ค. 2560 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 24 ปี และพิธีเปิดอาคารโรงอาหารใหม่ ( อ่าน 2659 ครั้ง )

21 ธ.ค. 2559 : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 2668 ครั้ง )

20 ธ.ค. 2559 : โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้ายภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม ( อ่าน 2662 ครั้ง )

19 ธ.ค. 2559 : นักเรียนยุวอาสากาชาด สภากาชาดไทย อาสาร่วมกิจกรรมชุมชน ( อ่าน 2663 ครั้ง )

30 พ.ย. 2559 : พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ( อ่าน 2682 ครั้ง )

21 พ.ย. 2559 : การสอบธรรมศึกษา และร่วมบริจาคและจำหน่ายกระทงในเทศกาลลอยกระทง ( อ่าน 2660 ครั้ง )

20 พ.ย. 2559 : สรุปเหรียญ รร.วังโป่งศึกษา งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 สพม.40 กลุ่ม 1 ( อ่าน 2672 ครั้ง )

4 พ.ย. 2559 : แปรอักษรถวายอาลัย จารึกแห่งความภักดี “ในหลวง ร.๙” รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 2666 ครั้ง )

28 ต.ค. 2559 : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( อ่าน 2675 ครั้ง )

23 ต.ค. 2559 : พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 2662 ครั้ง )

26 ก.ย. 2559 : ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรียัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 2664 ครั้ง )

25 ก.ย. 2559 : STEM EDUCATION สปาเก็ตตี้จอมพลัง ( อ่าน 2685 ครั้ง )

23 ก.ย. 2559 : กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้การเงิน ( อ่าน 2701 ครั้ง )

13 ก.ย. 2559 : แสดงความยินดีครูย้ายไปบรรจุใหม่และศึกษาดูงาน รร.ชัยบาดาลพิทยาคม ( อ่าน 2663 ครั้ง )

9 ก.ย. 2559 : วิทยากรการดำเนินงานต้านยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 2661 ครั้ง )

8 ก.ย. 2559 : โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยแล้ง ( อ่าน 2658 ครั้ง )

5 ก.ย. 2559 : มหกรรมอาเซียนศึกษา สพม.40 และ ศึกษาดูงาน STEM EDUCATION ( อ่าน 2668 ครั้ง )

31 ส.ค. 2559 : การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 2663 ครั้ง )

30 ส.ค. 2559 : การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE จังหวัด เพชรบูรณ์ ( อ่าน 2658 ครั้ง )

26 ส.ค. 2559 : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ก้าวทันอาเซียน เรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ ( อ่าน 2662 ครั้ง )

20 พ.ค. 2559 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.2 ( อ่าน 2679 ครั้ง )

19 ส.ค. 2559 : ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NST FAIR2016 ( อ่าน 2669 ครั้ง )

18 ส.ค. 2559 : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 2664 ครั้ง )

12 ส.ค. 2559 : ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอ ( อ่าน 2666 ครั้ง )

11 ส.ค. 2559 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 2670 ครั้ง )

5 ส.ค. 2559 : ประชาสัมพันธ์ และซักซ้อมขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 2658 ครั้ง )

4 ส.ค. 2559 : นายพรศักดิ์ สุนิล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 2659 ครั้ง )

3 ส.ค. 2559 : รด.อาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ฟื้นฟูผืนป่า ( อ่าน 2659 ครั้ง )

2 ส.ค. 2559 : สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( อ่าน 2660 ครั้ง )

1 ส.ค. 2558 : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตชนแดน ( อ่าน 2664 ครั้ง )

28 ก.ค. 2559 : พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา ( อ่าน 2658 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน