ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
26 ก.ค. 2559 : อบรมให้ความรู้ลูกเสืออาสา กกต. และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ( อ่าน 2662 ครั้ง )

25 ก.ค. 2559 : สัมนายุทธศาสตร์ชาติ ฯ สู่การพัฒนาการศึกษา , การจัดการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION ( อ่าน 2666 ครั้ง )

24 ก.ค. 2559 : กิจกรรมประชารัฐร่วมใจบริการประชาชน อ.วังโป่ง,EnglishDayCamp,กีฬามวลชน ( อ่าน 2666 ครั้ง )

19 ก.ค. 2559 : ถวานเทียนพรรษา ณ วัดอรัญญาวาส อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ( อ่าน 2664 ครั้ง )

13 ก.ค. 2559 : รด.จิตอาสา ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ ,รับการนิเทศสะเต็มศึกษา ( อ่าน 2670 ครั้ง )

11 ก.ค. 2559 : ร่วมส่งแรงใจเชียร์การแข่งขันระดับประเทศชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วังโป่งศึกษา ( อ่าน 2665 ครั้ง )

8 ก.ค. 2559 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม ( อ่าน 2658 ครั้ง )

7 ก.ค. 2559 : โครงการเยาวชนต้นกล้า อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่6 ( อ่าน 2662 ครั้ง )

6 ก.ค. 2559 : กิจกรรมอบรมของคณะครูและนักเรียน ( อ่าน 2660 ครั้ง )

4 ก.ค. 2559 : ร่วมเดินรณรงค์ประชามติของชาวอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 2663 ครั้ง )

1 ก.ค. 2559 : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 ( อ่าน 2670 ครั้ง )

30 มิ.ย. 2559 : การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ,กิจกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ ( อ่าน 2662 ครั้ง )

29 มิ.ย. 2559 : สร้างความสุข ยกคาราวานสร้างสุข to be number one ( อ่าน 2670 ครั้ง )

28 มิ.ย. 2559 : การนิเทศการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน 2664 ครั้ง )

27 มิ.ย. 2559 : การเดินรณรงค์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( อ่าน 2663 ครั้ง )

26 มิ.ย. 2559 : โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ รร.หนองไผ่ ( อ่าน 2647 ครั้ง )

24 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2559 ( อ่าน 2671 ครั้ง )

22 มิ.ย. 2559 : เตรียมความพร้อมประกวดชมรม To be Number One ระดับประเทศ และแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ( อ่าน 2659 ครั้ง )

21 มิ.ย. 2559 : บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังโป่ง ( อ่าน 2674 ครั้ง )

19 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างที่พักอาศัยให้คนยากไร้ โดย นศท. ( อ่าน 2655 ครั้ง )

18 มิ.ย. 2559 : ข่าวการแข่งขันทักษะภาษาไทย การประชุมสามัญประจำปี และอื่นๆ ( อ่าน 2656 ครั้ง )

16 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2559 ( อ่าน 2657 ครั้ง )

14 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมอบรมสะเต็มศึกษา และกิจกรรมาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วาฟเฟิล ( อ่าน 2663 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมาชมรม To be number one ร่วมจัดบูทแสดงผลงาน และกิจกรรมห้องสมุดในฝัน ( อ่าน 2656 ครั้ง )

10 มิ.ย. 2559 : ประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( อ่าน 2659 ครั้ง )

9 มิ.ย. 2559 : กิจกรรมเถลิงถวัลราชสมบัติครบ70ปี ของ ร.9 ( อ่าน 2662 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน