ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษาเรื่อง: นักเรียนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ได้แก่ ค่ายยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 และ ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
25 มี.ค. 2562 ( อ่าน 65 ครั้ง )