ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมเยาวชน GenZ STORNG ไม่สูบ

2019-04-23 16:36:21 ( อ่าน 100 ครั้ง )กิจกรรมเยาวชน GenZ STORNG ไม่สูบ

น.ส.จิราภา ตั้งใจ และ น.ส.จริยา ทองเงิน นักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน GenZ ระดับประเทศ

จากโรงเรียนเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนนปลอดบุหรี่ 4 ภาค จำนวน 50 คน

 

Resized Image

Resized Image

 

Resized Image

Resized Image

Resized Image