ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน (19 ก.ค.2562)

2019-07-19 21:02:06 ( อ่าน 129 ครั้ง )กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน

จำนวน 20 ทีม ทีมละ 2 คน เพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษ ดังนี้ 


- Reading Comprehension 
- Listening Comprehension 
- Semi - Speaking 
- Semi - Writing 
- Grammar 
- Vocabulary

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image