ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (27 มี.ค.2562)

2019-04-08 17:22:46 ( อ่าน 192 ครั้ง )การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โรงเรียนวังโป่งศึกษาได้นำเสนอการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จนสามารถผ่านเข้ารอบไปในระดับประเทศ ประจำปี 2562

ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

Resized Image

 

Resized Image

 

Resized Image

 

Resized Image

 

Resized Image