ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรม มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา (8 เม.ย.2562)

2019-04-08 17:34:33 ( อ่าน 117 ครั้ง )กิจกรรม มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนวังโป่งศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image Resized Image   Resized Image  Resized Image    Resized Image  Resized Image