ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 (15 มิ.ย.2561) ( อ่าน 600 ครั้ง )

Re X-ray การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา (15 มิ.ย.2561) ( อ่าน 702 ครั้ง )

กิจกรรมประชุมในโครงการบ้านปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ (12 มิ.ย. 2561) ( อ่าน 458 ครั้ง )

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เนื่องในวันวิสาขบูชา (30 พ.ค. 2561) ( อ่าน 516 ครั้ง )

การประเมินผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่(ระดับประเทศ) TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา (29 พ.ค.2561) ( อ่าน 740 ครั้ง )

กิจกรรม BIG CLEANING DAY จิตอาสา (16 พ.ค.2561) ( อ่าน 540 ครั้ง )

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (16พ.ค.2561) ( อ่าน 561 ครั้ง )

กิจกรรมปรับสภาพพฤติกรรม ของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (11พ.ค.61) ( อ่าน 2005 ครั้ง )

กิจกรรมปรับสภาพพื้นฐานการเรียน ของนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (9-10พ.ค.61) ( อ่าน 634 ครั้ง )

กิจกรรมร่วมเชียร์ โอเว่น TI 30 รอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL8 ระดับประเทศ (5 พ.ค.61) ( อ่าน 1191 ครั้ง )

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (5 เม.ย.61) ( อ่าน 565 ครั้ง )

กิจกรรมสอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (2 เม.ย.61) ( อ่าน 549 ครั้ง )

นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ระดับประเทศ (31 มี.ค.2561) ( อ่าน 1060 ครั้ง )

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ฯ จากคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 มี.ค.61) ( อ่าน 615 ครั้ง )

ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (19 มี.ค.61) ( อ่าน 931 ครั้ง )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2560 (14มี.ค.61) ( อ่าน 873 ครั้ง )

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับเพชร (12มี.ค.61) ( อ่าน 637 ครั้ง )

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 (6มี.ค.61) ( อ่าน 751 ครั้ง )

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (2มี.ค.61) ( อ่าน 517 ครั้ง )

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา (1มี.ค.61) ( อ่าน 525 ครั้ง )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาเยี่ยมชมโรงเรียน (12ก.พ.61) ( อ่าน 497 ครั้ง )

โครงการสอนมวยไทยเพื่อน้อง โดยครูต๋อมและคณะวิทยากรจากวิทยาลัยการพลศึกษา (11ก.พ.61) ( อ่าน 580 ครั้ง )

เข้าร่วมการประกวดโครงงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ ประจำปี2561 ( อ่าน 523 ครั้ง )

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชมรมTO BE NUMBER ONE จาก รร.เสรีศึกษา ( อ่าน 603 ครั้ง )หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | หน้าสุดท้าย
ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน