ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2560 (14มี.ค.61)
2018-03-26 21:54:17 ( อ่าน 338 ครั้ง )กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รุ่นปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 มีนาคม 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนวังโป่งศึกษา

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image  Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image