ข่าวกิจกรรมเรื่อง: ประเมินสถานศึกษาสีขาว ฯ จากคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (29 มี.ค.61)
2018-04-03 09:38:07 ( อ่าน 180 ครั้ง )ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

จากคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มาติดตามการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image