ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2 (5 ก.ค.2561)

2018-07-15 14:11:50 ( อ่าน 370 ครั้ง )ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2

โดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา

ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image