ข่าวกิจกรรมเรื่อง: กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (5 เม.ย.61)
2018-05-10 10:55:42 ( อ่าน 162 ครั้ง ) 

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวังโป่งศึกษา

วันที่ 5 เมษายน 2561

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image