ข่าวกิจกรรมเรื่อง: นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์ เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ระดับประเทศ (31 มี.ค.2561)
2018-04-03 10:11:51 ( อ่าน 299 ครั้ง )นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์  เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ระดับประเทศ 

นายธนวิทย์ โสประดิษฐ์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้เป็นตัวแทนโรงเรียน และตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ระดับประเทศ  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 

Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image   Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image Resized Image  Resized Image Resized Image Resized Image  Resized Image

 

ขอบคุณ ภาพจากโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL