ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

นิเทศ ติดตาม จุดเน้น การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (22 ก.ย.2563)

2020-11-18 22:56:57 ( อ่าน 231 ครั้ง )นิเทศ ติดตาม จุดเน้น การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดย สหวิทยาเขตเพชร-วังโป่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

วันที่ 22 กันยายน 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image