ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (25 ส.ค.2563)

2020-11-18 21:21:27 ( อ่าน 200 ครั้ง )โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ เข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image