ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 ( 16 ก.ย. 2563)

2020-11-18 22:33:04 ( อ่าน 191 ครั้ง )โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน "เชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  ของนักเรียน 

โดย สภานักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา ร่วมกับ ลูกเสือ ปปส.

วันที่ 16 กันยายน 2563 

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image