ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึษา COVID-19 โรงเรียนเพื่อตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน (25 มิ.ย.2563)

2020-11-17 20:40:10 ( อ่าน 211 ครั้ง )ประชุมคณะกรรมการที่ปรึษา COVID-19 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

เพื่อปรึกษาตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image