ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (3 ก.ค. 2563)

2020-11-17 21:38:27 ( อ่าน 225 ครั้ง )กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image