ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (6 มิ.ย.2563)

2020-06-06 14:40:43 ( อ่าน 411 ครั้ง )กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง / สอบคัดเลือกห้องเรียน นักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2563

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image