ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

ค่ายพัฒนาแกนนำ GenZ เพชรบูรณ์ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ทั้ง 39 โรงเรียน (25-26 ก.ค.2563)

2020-11-17 23:03:41 ( อ่าน 231 ครั้ง )ค่ายพัฒนาแกนนำ GenZ เพชรบูรณ์ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ทั้ง 39 โรงเรียน

จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

วันที่  25-26 กรกฎาคม 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image