ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

คณะกรรมการตรวจสอบการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในภาวะ COVID-19 (29 มิ.ย.2563)

2020-11-17 21:14:00 ( อ่าน 202 ครั้ง )คณะกรรมการตรวจสอบการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในภาวะ COVID-19

29 มิถุนายน 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image    Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image