ข่าวกิจกรรมเรื่อง:

กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ลงพื้นที่) ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา (20 ก.ค.2563)

2020-11-17 22:03:03 ( อ่าน 216 ครั้ง )กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (ลงพื้นที่) 

ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image   Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image  Resized Image