ประกาศ


 


ข่าวประชาสัมพันธ์6 พ.ย. 2561 :: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และตารางการแข่งขันกีฬาภายใน “สะเดาเกมส์ คร้ังที่ 25” ( อ่าน 73 ครั้ง )
4 พ.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ( อ่าน 44 ครั้ง )
3 พ.ย. 2561 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ( อ่าน 18 ครั้ง )
30 ต.ค. 2561 :: ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 268 ครั้ง )
15 ส.ค. 2561 :: เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำโครงงานเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Google Sketch up ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ( อ่าน 42 ครั้ง )ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา
ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2561 :: TO BE NUMBER ONE CAMP 2018 โดย สพม.40 ร่วมกับโรงเรียนวังโป่งศึกษา (การทำกิจกรรม) ( อ่าน 18 ครั้ง )
ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2561 :: TO BE NUMBER ONE CAMP 2018 โดย สพม.40 ร่วมกับโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 17 ครั้ง )
ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2561 :: งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา พบกับเปา และโอเว่น to be number one idol8 ( อ่าน 15 ครั้ง )
ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2561 :: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ( อ่าน 20 ครั้ง )
ประจำวันที่ 28 ก.ค. 2561 :: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( อ่าน 18 ครั้ง )ข่าวกิจกรรมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร.ร.วังโป่งศึกษา ประจำปี 2561 (15ส.ค.2561)
2018-10-27 22:48:45( อ่าน 19 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (10ส.ค.2561)
2018-10-27 22:05:28( อ่าน 18 ครั้ง )
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (25ก.ค.2561)
2018-10-27 21:21:52( อ่าน 19 ครั้ง )
การประกวดการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2561
2018-07-22 19:32:01( อ่าน 106 ครั้ง )
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2 (5 ก.ค.2561)
2018-07-15 14:11:50( อ่าน 149 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา และ TO BE NUMBER ONE WANGPONG CAMP (2 ก.ค.2561)
2018-07-15 13:54:39( อ่าน 102 ครั้ง )
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ( 27มิ.ย.2561)
2018-07-15 13:35:17( อ่าน 139 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ( 26 มิ.ย.2561)
2018-07-15 13:20:23( อ่าน 104 ครั้ง )วีดีโอกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรม TO BE NUMBER CAMP 2018 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
2018-10-26 02:11:25( อ่าน 17 ครั้ง )
To be talk พบกับ โอเว่น และ ดีม idol8 ในชมรม to be number one วังโป่งศึกษา
2018-10-26 01:34:38( อ่าน 17 ครั้ง )
ผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโป่งศึกษา
2018-10-26 01:33:11( อ่าน 18 ครั้ง )
ประกวดแฟชั่นโชว์ ล้ำยุค งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
2018-08-22 01:02:00( อ่าน 70 ครั้ง )
โอเว่น และ เปา TO BE NUMBER ONE IDOL8 ในงานสัปดาห์วิทยาศสตร์
2018-08-19 23:46:07( อ่าน 90 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่ รั้ว เหลือ-เขียว โรงเรียนวังโป่งศึกษา
2018-06-10 19:06:12( อ่าน 82 ครั้ง )
ชุดการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย "เทวะสัตตา นารายณ์ปราบนนทก"
2018-06-10 19:03:05( อ่าน 100 ครั้ง )
คาราวานสร้างสุข to be number one dancercise โรงเรียนวังโป่งศึกษา
2018-05-31 23:18:54( อ่าน 81 ครั้ง )

ปักหมุด

ผู้บริหารสถานศึกษาข้อมูลโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้บริการนักเรียน


เว็บไซต์หน่วยงาน
คลิปวีดีโอกิจกรรมแนะนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี 2560การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2559กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โรงเรียนวังโป่งศึกษาประวัติโรงเรียน ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาโรงเรียนวังโป่งศึกษา 13 มกราคม 2560ประเมินนักเรียนเพื่อรับรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 2558 โรงเรียนวังโป่งศึกษากิจกรรมลูกเสือ ตอน การใช้เชือกผูกประกบสาม โรงเรียนวังโป่งศึกษา