ข่าวประชาสัมพันธ์


22 ก.ค. 2562 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (24-26 ก.ค.2562) ( อ่าน 2 ครั้ง )

22 ก.ค. 2562 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ของชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6 (บางห้อง) เนื่องจากมีการโยกย้ายของครู ( อ่าน 5 ครั้ง )

19 ก.ค. 2562 : ผลแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 11 ครั้ง )

8 ก.ค. 2562 : กำหนดการ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 (13-15 ก.ค.2562) ( อ่าน 41 ครั้ง )

2 ก.ค. 2562 : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม ทั้ง 20 ทีม การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน ( อ่าน 54 ครั้ง )

27 มิ.ย. 2562 : ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 51 ครั้ง )

24 มิ.ย. 2562 : สำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย(ม.4-6) คนใด ที่สนใจยื่นกู้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 41 ครั้ง )
ภาพกิจกรรม


กิจกรรม stem ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ขนส่งทันใจลื่นไถลยังไงก็ไม่กลัว (22 ก.ค.2562) ( อ่าน 1 ครั้ง )

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ กับ TEOC 5 ระดับโรงเรียน (19 ก.ค.2562) ( อ่าน 8 ครั้ง )

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 (17 ก.ค. 2562) ( อ่าน 24 ครั้ง )

ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับ เงิน ปี 1 (15 ก.ค.2562) ( อ่าน 26 ครั้ง )

การประชุมชี้แจงทำข้อตกลงร่วมกันผู้ปกครองและนักเรียนมาสายบ่อยครั้ง (8 ก.ค.2562) ( อ่าน 14 ครั้ง )

กิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2562 (3 ก.ค.2562) ( อ่าน 31 ครั้ง )


ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา


15 ก.ค. 2562


3 ก.ค. 2562


27 มิ.ย. 2562


26 มิ.ย. 2562


20 มิ.ย. 2562


13 มิ.ย. 2562 : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 42 ครั้ง )

21 พ.ค. 2562 : ประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ( อ่าน 38 ครั้ง )

18 พ.ค. 2562 : ว.ศ. ร่วมใจปลูกต้นไม้ ( อ่าน 41 ครั้ง )

17 พ.ค. 2562 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ( อ่าน 41 ครั้ง )

16 พ.ค. 2562 : ประชุมผู้ปกครอง และโครงการบ้านปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ( อ่าน 49 ครั้ง )

25 ก.ย. 2559 : STEM EDUCATION สปาเก็ตตี้จอมพลัง ( อ่าน 488 ครั้ง )

16 มี.ค. 2560 : คนเก่ง ว.ศ. สอบติดเข้าสถาบันการศึกษาต่างๆ ( อ่าน 462 ครั้ง )

18 ส.ค. 2559 : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ( อ่าน 311 ครั้ง )

21 มิ.ย. 2560 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่5/2560 , โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ( อ่าน 306 ครั้ง )

29 ธ.ค. 2560 : พิธีปิด และสรุปเหรีญ กีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 281 ครั้ง )
คนเก่ง ว.ศ. / ดาวน์โหลด เกียรติบัตรนักเรียน


14 ก.ค. 2562 : ฉบับที่ 16/2562 นายวรพล แหยมแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
( อ่าน 3 ครั้ง )

3 ก.ค. 2562 : ฉบับที่ 15/2562 กิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สถาบันการสร้างชาติ
( อ่าน 20 ครั้ง )

2 ก.ค. 2562 : ฉบับที่ 14/2562 นักเรียนผู้มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานโรงเรียน (งานพลศึกษา)
( อ่าน 23 ครั้ง )

29 มิ.ย. 2562 : ฉบับที่ 13/2562 ชนะการประกวด Phetchabun Young Smart ASEAN ร่วมการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ
( อ่าน 24 ครั้ง )

26 มิ.ย. 2562 : ฉบับที่ 12/2562 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน“มหกรรม อย.น้อย ปี 2562”
||||||| คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.เจนจิรา สีคง ,น.ส.ปาริชาติ วิชัยรัตน์
( อ่าน 22 ครั้ง )

20 มิ.ย. 2562 : ฉบับที่ 11/2562 นักเรียนผู้เข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ
||||||| คนเก่ง ว.ศ. คือ น.ส.จิราภา ตั้งใจ , น.ส.จริยา ทองเงิน ,น.ส.วิภาวี ภิลัยวรรณ์
( อ่าน 15 ครั้ง )

13 มิ.ย. 2562 : เกียรติบัตร นักเรียนผู้มีจิตอาสาทำกิจกรรมโรงเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2562
||||||| คนเก่ง ว.ศ. คือ คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 37 ครั้ง )
คุณครูคนเก่ง ว.ศ.

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล


14 ก.ค. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

14 ก.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

15 มิ.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

กรรมการตัดสิน คัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

15 มิ.ย. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

กรรมการตัดสิน การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

15 มิ.ย. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง การคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

20 มิ.ย. 2562

นางสาวสมตระกูล เพชรคง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
คลิปวีดีโอโรงเรียนวังโป่งศึกษา ในช่อง Youtubeการแสดงร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
( อ่าน 29 ครั้ง )

การแสดงร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ 2562
( อ่าน 13 ครั้ง )

เพลง เมรี cover dance by โรงเรียนวังโป่งศึกษา เนื่องในวันสุนทรภู่ 2562
( อ่าน 27 ครั้ง )

เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน ไร้แอลกอฮอล์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 61 ครั้ง )

เรื่อง สูตรทาแป้งแบบเท่ๆ | ผลงานนักเรียนการทำคลิปวีดีโอสั้น ( อ่าน 122 ครั้ง )

เรื่อง เข้าใจผิด | ผลงานนักเรียนการทำคลิปวีดีโอสั้น ( อ่าน 109 ครั้ง )

เรื่อง สมุดพารัก | ผลงานนักเรียนการทำคลิปวีดีโอสั้น ( อ่าน 131 ครั้ง )

เรื่อง แอบมองเธออยู่รู้เปล่า | ผลงานนักเรียนการทำคลิปวีดีโอสั้น ( อ่าน 106 ครั้ง )

เรื่อง เพื่อน..กินข้าวกัน | ผลงานนักเรียนการทำคลิปวีดีโอสั้น ( อ่าน 99 ครั้ง )

เชียร์หลีดเดอร์ สีชมพู สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 ปี 2560 ( อ่าน 623 ครั้ง )

การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2559 ( อ่าน 532 ครั้ง )

แนะนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2559 ( อ่าน 476 ครั้ง )

ประวัติโรงเรียน ครบรอบ 24 ปี วันสถาปนาโรงเรียนวังโป่งศึกษา 13 มกราคม 2560 ( อ่าน 372 ครั้ง )

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 356 ครั้ง )
ผู้บริหารข้อมูลโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แหล่งเรียนรู้สถิติผู้เข้าชม


บริการนักเรียน


เว็บไซต์หน่วยงาน
คลิปวีดีโอแนะนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี 2562การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2561 ระดับเพชรเครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน ไร้แอลกอฮอล์ โรงเรียนวังโป่งศึกษาการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี 2562ค่ายส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40กิจกรรม TO BE NUMBER CAMP 2018 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40TO BE NUMBER ONE IDOL8 กับ ค่ายพัฒนาแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YCเส้นทางการฝึกฝนกว่าจะมาเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL8ฉันจะมีเธออยู่...วังโป่งศึกษา | ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561