VDO แนะนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา



ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)


7 ก.พ. 2563 : เปิดรั้วโรงเรียน เปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 49 ครั้ง )

4 ก.พ. 2563 : รายชื่อนักเรียนที่สอบติดเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 50 ครั้ง )

3 ก.พ. 2563 : รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 55 ครั้ง )

6 ม.ค. 2563 : ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 78 ครั้ง )

27 ธ.ค. 2562 : Merry Christmas and Happy new year 2020 ( อ่าน 440 ครั้ง )

18 ธ.ค. 2562 : กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมชั่วคราว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ( อ่าน 317 ครั้ง )

7 ธ.ค. 2562 : ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง) ( อ่าน 77 ครั้ง )



ข่าวรอบรั้ววังโป่งศึกษา (ดูทั้งหมด)


31 ม.ค. 2563


29 ม.ค. 2563


28 ม.ค. 2563


27 ม.ค. 2563


24 ม.ค. 2563


31 ม.ค. 2563 : สรุปข่าว เดือน มกราคม 2563 ( อ่าน 12 ครั้ง )

29 ม.ค. 2563 : สภานักเรียนวังโป่งศึกษา ประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันสภานักเรียนไทย ( อ่าน 11 ครั้ง )

28 ม.ค. 2563 : อบรมแกนนำ อสม. เพื่อชุมชนปลอดบุหรี่ ( อ่าน 9 ครั้ง )

27 ม.ค. 2563 : เตรียมความพร้อมในการสอน O-NET ม.3 ( อ่าน 21 ครั้ง )

24 ม.ค. 2563 : กิจกรรมวันตรุษจีน ปี 2563 ( อ่าน 16 ครั้ง )

7 ก.ค. 2559 : โครงการเยาวชนต้นกล้า อาสาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่6 ( อ่าน 699 ครั้ง )

30 มิ.ย. 2559 : การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ,กิจกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ ( อ่าน 700 ครั้ง )

28 ม.ค. 2562 : แนะแนวสัญจร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการรับนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ( อ่าน 747 ครั้ง )

28 ต.ค. 2559 : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ( อ่าน 698 ครั้ง )

19 ธ.ค. 2560 : การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ( อ่าน 705 ครั้ง )


ข่าวคนเก่ง ว.ศ. (ดูทั้งหมด)


ค้นหาข้อมูลนักเรียน :


9 ส.ค. 2562 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
( อ่าน 148 ครั้ง )

9 ส.ค. 2562 : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562
( อ่าน 156 ครั้ง )

8 ส.ค. 2562 : รายชื่อเกียรติบัตร ผู้ชนะการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน และการแสดงพิธีเปิดอาเซียน
( อ่าน 170 ครั้ง )

6 ส.ค. 2562 : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
( อ่าน 164 ครั้ง )

1 ส.ค. 2562 : นักเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานเขียน และภาพปกหนังสือเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ( อ่าน 156 ครั้ง )

17 ก.ค. 2562 : เกียรติบัตร นักเรียนผู้มีจิตอาสาทำการแสดงขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ( อ่าน 192 ครั้ง )

14 ก.ค. 2562 : นายวรพล แหยมแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ( อ่าน 180 ครั้ง )

3 ก.ค. 2562 : กิจกรรม Reunion เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 สัญจร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สถาบันการสร้างชาติ ( อ่าน 207 ครั้ง )


คุณครูคนเก่ง ว.ศ. (ดูทั้งหมด)


ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล


3 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 ก.พ. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง กินอย่างไรห่างไกลมะเร็ง (Diet for Cancer Prevention) CHULA MOOC

5 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทำอย่างไร? CHULA MOOC

5 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมเรื่อง สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 CHULA MOOC

4 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

อบรมผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย

27 พ.ย. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา

26 พ.ย. 2562

นายวรายุ อินทราลักษณ์

อบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

20 พ.ย. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

อบรมผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย

8 พ.ย. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

PTTEP English Quiz 2019




คลิปวีดีโอโรงเรียนวังโป่งศึกษา ในช่อง Youtube (ดูทั้งหมด)


การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เทวะสัตตา นารายณ์ปราบนนทก ปี 2562 (มีเสียงบรรยาย)
( อ่าน 45 ครั้ง )

การแสดงเชียร์กีฬา สีแดง สะเดาเกมส์ครั้งที่ 26 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 53 ครั้ง )

การแสดงเชียร์กีฬา สีชมพู สะเดาเกมส์ครั้งที่ 26 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 52 ครั้ง )

การแสดงเชียร์กีฬา สีฟ้า สะเดาเกมส์ครั้งที่ 26 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
( อ่าน 56 ครั้ง )

การแสดงเชียร์กีฬา สีม่วง สะเดาเกมส์ครั้งที่ 26 โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 78 ครั้ง )

เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน ไร้แอลกอฮอล์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี 2562 ( อ่าน 143 ครั้ง )

การดำเนินงาน 7 มาตรการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โรงเรียนวังโป่งศึกษา ( อ่าน 133 ครั้ง )

การแสดงร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 ( อ่าน 226 ครั้ง )

การแสดงร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ 2562 ( อ่าน 189 ครั้ง )

วีดีโอประกอบกิจกรรม งานเกษียณ อ.วังโป่ง ( อ่าน 223 ครั้ง )

การแสดงเชียร์ สีแดง "สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 23" ( อ่าน 261 ครั้ง )

[คัดเฉพาะ][โอเว่น TI 30] การแสดงคอนเสิร์ต สัปดาห์ที่ 1 เพลง ฝืนตัวเองไม่เป็น 7 เม.ย. 61 ( อ่าน 197 ครั้ง )

[คัดเฉพาะ][โอเว่น TI 30] Daily Highlight การแข่งขัน To Be Number One Idol 4 เม.ย. 61 ( อ่าน 223 ครั้ง )

TO BE NUMBER ONE IDOL8 กับ ค่ายพัฒนาแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC ( อ่าน 322 ครั้ง )




ผู้บริหาร



ข้อมูลโรงเรียน











ฝ่ายบริหารงานวิชาการ











ฝ่ายบริหารงานบุคคล










ฝ่ายกิจการนักเรียน







แหล่งเรียนรู้

















สถิติผู้เข้าชม


บริการนักเรียน






เว็บไซต์หน่วยงาน








คลิปวีดีโอ



แนะนำโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี 2562



การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี2561 ระดับเพชร



การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2562



เครือข่ายดาวกระจายไร้ควัน ไร้แอลกอฮอล์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา



การรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปี 2562



ค่ายส่งเสริมพัฒนานักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE และ เพื่อนที่ปรึกษา YC สพม.40



กิจกรรม TO BE NUMBER CAMP 2018 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40



TO BE NUMBER ONE IDOL8 กับ ค่ายพัฒนาแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC



เส้นทางการฝึกฝนกว่าจะมาเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL8



ฉันจะมีเธออยู่...วังโป่งศึกษา | ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561