รางวัลการประกวด / แข่งขัน

ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มผลงานรายบุคคล5 ก.พ. 2564

นางชวนพิศ สายจันยูร

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ระดับชั้น ม.ปลาย

15 ก.ย. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้ควบคุมทีม ในการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563

18 มี.ค. 2563

นายพิเชษฐ์ เกตุแก้ว

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563

18 มี.ค. 2563

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563

28 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ผ่านร่วมกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC

28 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ทำดีด้วยหัสใจไปกับ TSC" ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

8 ก.พ. 2563

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

เป็นผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5

8 ก.พ. 2563

นางสาวธีราพร ศรีนุช

เป็นผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5

7 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

เข้าร่วมการประกวดโครงการเยาวชนเสริมสร้างประชาธิปไตย

3 ก.พ. 2563

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 ก.พ. 2563

นางชวนพิศ สายจันยูร

ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 ธ.ค. 2562

นางสาวศศิมาภรณ์ รังวรรณา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3

21 ธ.ค. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3

21 ธ.ค. 2562

นายชัชวภัทร ศึกษา

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันขัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นางสงกราน สินเจิมศิริ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3

21 ธ.ค. 2562

นางจุฑาภรณ์ จันทะคูณ

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3

21 ธ.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นางสุพัตรา เพ็ชรดี

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นายฐกฤต ยศมาภัทรชัย

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นางชวนพิศ สายจันยูร

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6

21 ธ.ค. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6

8 พ.ย. 2562

นางสาวกมลณัฐ ดีธงทอง

PTTEP English Quiz 2019

17 ก.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

17 ก.ย. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

17 ก.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

17 ก.ย. 2562

นางสาวธีราพร ศรีนุช

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

17 ก.ย. 2562

นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3หน้าแรก | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | หน้าสุดท้าย


ข้อมูลโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายกิจการนักเรียน