ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
10 ก.พ. 2561 ( อ่าน 258 ครั้ง )


การรับนักเรียน เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ

หลักฐานการสมัคร

    ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

สอบคัดห้องเรียน

      วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว

     วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

 

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1.  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนวังโป่งศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00   ในกรณีมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 นักเรียนต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น  

        สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

       เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี

หลักฐานการสมัคร

      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

      รับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

สอบคัดห้องเรียน

      วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว

     วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

  2.  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560   

     เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี

หลักฐานการสมัคร

      ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

    รับสมัครวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

สอบคัดห้องเรียน

     วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. วิชาที่สอบ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัว

   วันที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

 

>>>  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ <<<