ข่าว คนเก่ง ว.ศ.เรื่อง:

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562

รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

| กิตยาภรณ์ มาแก้ว | | อริษา ทองทับ | | วรพล แหยมแก้ว |


ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2562 ( อ่าน 157 ครั้ง )รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562

จัดโดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

และ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

 

Resized Image

Resized Image

Resized Image