นักเรียนคนเก่ง ว.ศ.เรื่อง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562


วันที่ 7 ส.ค. 2562 | จำนวนครั้ง 226 ครั้ง |
เกียรติบัตร รายชื่อ คนเก่ง ว.ศ. :

03489 อริษา ทองทับ

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี ประจำปี 2562" จัดโดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

03582 วรพล แหยมแก้ว

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี ประจำปี 2562" จัดโดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

03473 กิตยาภรณ์ มาแก้ว

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี ประจำปี 2562" จัดโดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์


รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ประจำปี 2562

จัดโดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

และ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

 

Resized Image

Resized Image

Resized Image