ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : ชาย

ชื่อ - นามสกุล : วรพล แหยมแก้ว

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้งรางวัลการแข่งขัน / การประกวด


3 ก.พ. 2563

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 17 โดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 ธ.ค. 2562

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

21 ธ.ค. 2562

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

7 ส.ค. 2562

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย "วันรพี ประจำปี 2562" โดย ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์

23 ธ.ค. 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 โดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

การอบรมพัฒนาตนเอง


31 มี.ค. 2563

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) โดย code.org

30 มี.ค. 2563

Successful completion of the AI for Oceans - Hour of Code (Code.org) โดย code.org