ข่าวกิจกรรมวีดีโอโรงเรียนเรื่อง:

เรื่อง การลบวัตถุที่ไม่ต้องการ (การสอนการทำ Photoshop) โดย นางสาวพรนิภา สอนเต็ม และ นางสาวพัชราภา แพงทอง

2017-11-18 14:21:06 ( อ่าน 223 ครั้ง )