ข่าวกิจกรรมวีดีโอโรงเรียนเรื่อง:

เรื่อง การเปลี่ยนสีใบไม้ (การสอนการทำ โปรแกรม Photoshop) โดย นางสาวอณัศยา ศิริพรสวรรค์ และ นางสาวอิสิธร ภิรมย์แก้ว

2017-11-16 20:17:28 ( อ่าน 1771 ครั้ง )