ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : หญิง

ชื่อ - นามสกุล : อรกานต์ สารวิจิตร

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้ง

นักเรียนผู้มีจิตอาสา


9 ส.ค. 2562

เป็นผู้มีความสามารถ ทำการแสดงพิธีเปิดในกิจกรรมอาเซียน โดย กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนวังโป่งศึกษารางวัลการแข่งขัน / การประกวด


7 ก.พ. 2563

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์