ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : หญิง

ชื่อ - นามสกุล : ขวัญนภา ศรีวังโป่ง

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้งรางวัลการแข่งขัน / การประกวด


8 ก.พ. 2563

เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 โดย TEOC 5

การอบรมพัฒนาตนเอง


6 มี.ค. 2564

ร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย Thailand English Online contest