ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : ชาย

ชื่อ - นามสกุล : สิริศักดิ์ อุดฝั้น

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2จำนวนผู้เข้าชม 485 ครั้งการอบรมพัฒนาตนเอง


31 มี.ค. 2563

Successful completion of the App Lab - Hour of Code (Code.org) โดย code.org

30 มี.ค. 2563

Successful completion of the AI for Oceans - Hour of Code (Code.org) โดย code.org