ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : ชาย

ชื่อ - นามสกุล : ศุภวิชญ์ ขวัญนิน

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1จำนวนผู้เข้าชม 485 ครั้งรางวัลการแข่งขัน / การประกวด


7 ก.พ. 2563

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมชายล้วน โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์