ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : หญิง

ชื่อ - นามสกุล : อารียา ขำเผือก

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 2จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้งรางวัลการแข่งขัน / การประกวด


7 ก.พ. 2563

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์

21 ธ.ค. 2562

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 โดย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

23 ธ.ค. 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561