ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : หญิง

ชื่อ - นามสกุล : จิราภา ตั้งใจ

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1จำนวนผู้เข้าชม 484 ครั้งรางวัลการแข่งขัน / การประกวด


18 มี.ค. 2563

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดย กรมสุขภาพจิต

9 ส.ค. 2562

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน โดย กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนวังโป่งศึกษา

8 มิ.ย. 2562

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนจังหวัดเพชรบูรณ์ Phetchabun Young Smart ASEAN (PYSA) ประจำปี 2562 โดย จังหวัดเพชรบูรณ์

การอบรมพัฒนาตนเอง


26 ก.ค. 2562

Basic english communication & team building workshop for volunteer workers โดย Ministry of social development and human security