ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา

| ดูข้อมูลรายบุคคลทั้งหมด |เพศ : หญิง

ชื่อ - นามสกุล : ฐิตาพร ก้อนคำ

ปีการศึกษา 2562 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 4จำนวนผู้เข้าชม 486 ครั้งรางวัลการแข่งขัน / การประกวด


7 ก.พ. 2563

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์