ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: เกียรติบัตร / คำสั่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2
15 ก.ค. 2561 ( อ่าน 122 ครั้ง )


เกียรติบัตร / คำสั่ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 2

โดย โรงเรียนวังโป่งศึกษา

ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ณ โรงเรียนวังโป่งศึกษา

**********************************************

 

>> ดาวน์โหลดคำสั่ง ได้ที่นี่ <<

>> ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ที่นี่ <<