ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: การจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561
6 เม.ย. 2561 ( อ่าน 947 ครั้ง )


 

การจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวังโป่งศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 

 

 

 

ดูรายละเอียดผลการจัดชั้นเรียน

 

 >>>  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)  <<<

>>>  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6)  <<<

(ปรับปรุงข้อมูล เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61)

 

 

 

 

กำหนดการเพิ่มเติม

9 เม.ย. 2561       นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2560 มารับวุฒิการศึกษา ได้ที่ห้องอินทนิล 

9-10 พ.ค. 2561   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 มาเรียนปรับพื้นฐาน 

**11 พ.ค. 2561      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ มาเข้าค่ายปรับสภาพเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

14 พ.ค. 2561      เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561