ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1 เม.ย. 2561 ( อ่าน 258 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เข้าศึกษาโรงเรียนวังโป่งศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

>> ตรวจสอบรายชื่อ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<

>> ตรวจสอบรายชื่อ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์-คณิต  ศิลป์ทั่วไป <<

>> ตรวจสอบรายชื่อ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทวิศึกษา <<

>> ตรวจสอบรายชื่อ   ย้ายเข้ามาใหม่โรงเรียนวังโป่งศึกษา <<