ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: เกียรติบัตรนักเรียน แข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา
7 ม.ค. 2561 ( อ่าน 305 ครั้ง )


เกียรติบัตรนักเรียน แข่งขันกีฬาภายใน สะเดาเกมส์ ครั้งที่ 24 โรงเรียนวังโป่งศึกษา

จัดขึ้น ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 

ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังโป่งศึกษา

-------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  ประเภทกีฬา 

>> เซปักตะกร้อ <<

>> แบดมินตัน <<

>> ฟุตบอล <<

>> ลีลาศ <<

>> วอลเลย์บอล <<