ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง: การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
27 ต.ค. 2560 ( อ่าน 223 ครั้ง )


เรียน ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ

 
     สพม.40 ให้โรงเรียนแจ้งคณะครูในสังกัดผู้ที่มีความสนใจเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561  ส่ง สพม.40 ภายในวันที่ 10 พ.ย.2560 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเสนอขอ
 
เอกสารที่ต้องส่ง  อย่างละ 1 ชุด  มีดังนี้
     1. แบบ ร.ร.1      แบบรายงานการเสนอขอ              
     2. แบบ ขร 4/37  บัญชีแสดงคุณสมบัติ
     3. สำเนา ก.พ.7
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
ตามเอกสารที่ส่งไฟล์ให้ไปนี้  https://drive.google.com/drive/folders/0By-bsn_iYD68RXl0M25UNVNyN3c?usp=sharing​
 
กำหนดส่ง รร.วังโป่งศึกษา คือ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ครูธีราพร ศรีนุช 
 
**** ซึ่งเอกสารท่านสามารถพิมพ์ในแบบฟอร์มที่ส่งมาให้นี้ แบบ ร.ร.1 และ ขร4/37 
      ส่งมาที่ e-mail  :  theeraporn@wpspb.ac.th  เพื่อสะดวกในการแก้ไข
      ในส่วนเอกสาร ก.พ.7 และสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ส่งเป็นเอกสารมาโดยตรง
 
ขอบคุณค่ะ